• 11.05.2020 tarihli tutanakların kayıt süresi 12.05.2020 saat 24:00'e kadar uzatılmıştır.
    • YGMS araç kaydına ait sehven yanlış bilgi girilmişse, yeni kayıt oluşturulmaması, Redrese yolu ile düzeltme yoluna gidilmesi gerekmektedir.
    • 12.03.2020 tarihli tutanakların kayıt süresi 13.03.2020 saat 24:00'e kadar uzatılmıştır.
    • YGMS araç kaydı uygulamasına dair bilgi notu ana sayfadan indirilebilir.
    • ÖNEMLİ! Sistem vergi numaralarını Maliye üzerinden değil Bilge Sistemindeki kayıtlardan doğrulamaktadır.YGMS sisteminde vergi numarası doğrulanamdığı durumlarda Bakanlığımıza dilekçe yazmayınız. Konu YGMS sistemini ilgilendirmemektedir. Doğrudan Vergi TC Kimlik No kategorisinde çağrı kaydı açtırıp söz konusu vergi numarasının Bilge Sistemine eklenmesini talep ediniz.
    • Bir antrepoda AN6 veya AN8 sözleşmesi olup bölge kısıtlamasından dolayı AN9 sözleşmesi yapamayan YGM lerin dilekçe ile Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü'ne talepte bulunmaları gerekmektedir.